Comfort!map Szwecja, 1:1 000 000 mapa

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Dwustronnie laminowana, wygodna w składaniu i trwała mapa samochodowa Szwecji? stan dróg 2012, odcinki w budowie? szczegółowa kategoryzacja i numeracja dróg? odległości drogowe w kilometrach? promy samochodowe, lotniska międzynarodowe? plastyczna rzeźba terenu, lasy, parki narodowe?...

Cena: 19,92
Dostępność: dostępny od ręki