Kazania sejmowe

Dla dzieci

Informacje

państwa miasta na u

Kazania sejmowe polskiego jezuity Piotra Skargi, kaznodziei królaZygmunta III Wazy,zostały po raz pierwszy wydane w 1597 rokui należą państwa miasta na u do kanonu polskiej literatury politycznej.Zbiór ośmiu kazań jest wnikliwą analizą sytuacji I Rzeczypospolitej.Autor wypunktowuje trawiące Polskę choroby...

Cena: 11,72
Dostępność: dostępny do tygodnia