Matilda Tank Power vol. CLX 418

Historia

Informacje

Najpowszechniej używanym, w pierwszej fazie II wojny światowej, brytyjskim czołgiem był Infantry Tank Mark I i Mark II Matilda. W latach późniejszych Matildy zostały zastąpione przez nowsze konstrukcje, dysponujące silniejszym opancerzeniem i uzbrojeniem. Matilda była, obok...

Cena: 30,24
Dostępność: dostępny do tygodnia