Ochrona praw człowieka w wymiarze uniwersalnym Tom 1

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

łączniki bryzgoszczelne cena

Tom zawiera wiele ważnych opracowań konfrontujących aksjologię uniwersalnego systemu ochrony praw człowieka w warunkach rewolucji i konfliktów łączniki bryzgoszczelne cena wojennych, a także znaczenie konstytucyjnej pewności dla ochrony praw człowieka oraz imperatywu praw człowieka w zarządzaniu publicznym.

Cena: 48,16
Dostępność: dostępny od ręki