Przepisy 2015 zbiór karny 01.07.2015

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Publikacja powstała z myślą o praktykach prawa, studentach, aplikantach. Zawiera: Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Kodeks karny wykonawczy, Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Kodeks karny skarbowy, ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich, ustawę...

Cena: 37,43
Dostępność: dostępny od ręki