Psychoonkologia

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

bmw forum dk

Książka jest znakomitym podręcznikiem w procesie kształcenia i doskonalenia interdyscyplinarnych zespołów osób specjalizujących się w psychoonkologii i opiece bmw forum dk paliatywnej. Uzupełnia ona w istotny sposób dostępną w Polsce literaturę na ten temat.Do szczególnie ważnych i rzadko...

Cena: 96,23
Dostępność: dostępny od ręki