Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Zawarta w monografii dyskusja dotyczy jednego z kluczowych źródeł inspiracji, jakim dla nauki o zarządzaniu jest prakseologia. Rozważania autorów koncentrują się na poszukiwaniu najszerszych uogólnień odnoszących się do świadomego i celowego działania, rozpatrywanego ze względu na...

Cena: 33,44
Dostępność: dostępny od ręki